Kedvenc verseim

Papp-Váry Elemérné: Hitvallás

          Papp-Váry Elemérné


     Hitvallás


Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában:
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában.

Imádságaink - Himnuszaink

Palóc  Himnusz

Isten áldja meg a magyart,
tartson neve míg a föld tart,
Paradicsom hazájában,
éljen örök boldogságban,
éljen örök boldogságban.

Wass Albert

Ki a magyar?


Reményik Sándor

Nagy magyar télben...

Nagy magyar télben picike tüzek,
A lángotokban bízom,
Legyen bár messze pusztán rőzseláng,
Bár bolygófény a síron,
Szent házi tűz, vagy bujdosó zsarátnok:
Boldog vagyok, ha magyar lángot látok.

Petőfi Sándor

Meddig alszol még hazám? 


Meddig alszol még, hazám?
A kakas rég felkelt,
Kukorékolása rég
Hirdeté a reggelt.


Meddig alszol még, hazám?
A nap is föllépett,
Beözönlő sugara
Nem boszantja képed?


Meddig alszol még, hazám?
A veréb is fenn van,
Telhetetlen bendejét
Tömi asztagodban.

Somogyváry Gyula

Álarc alatt

Fordulhat úgy, hogy nyíltan könny se hullhat
lehet, hogy kell az ajkon a mosoly,
jöhet órája a képmutatásnak
s a tagadásra kerülhet a sor, -
de mélyen bent a szívek rejtekén,
hová csupán az Isten, ha belát,
a katakombák örök-mécseként
hordozni kell a nagy hitet tovább.

Lehet, hogy hosszú, kínos emberöltőn,
végig latrok közt visz e szörnyű út,
hogy sok-sok évig álarc kell e népnek,
mely sima, víg és cudarul hazug. -
De jaj nekünk és minden ivadéknak,

Jószef Attila

A Hetedik


E világon ha ütsz tanyát,
hétszer szűljön meg az anyád!
Egyszer szűljön égő házban,
egyszer jeges áradásban,
egyszer bolondok házában,
egyszer hajló, szép búzában,
egyszer kongó kolostorban,
egyszer disznók közt az ólban.
Fölsír a hat, de mire mégy?
A hetedik te magad légy!

Arany János

                                                              Hídavatás