Olvasmányok

A pozsonyi csata menete:

A hadjárat és a csata eképpen zajlott le.
Hadjáratra induló bajor sereg, mozgósítás elrendelése után, május hónapban Ennsburg térségében gyülekezett a sereg 907. június 17-én indult Gyermek Lajos keleti frank király  -mint már mondottam- névleges vezetésével. Ez a dátum és a csata dátuma közötti különbség megfelel a korabeli katonai alakulatok mozgási sebességének.

Brezáni Kiáltvány (1703)

„Mi Felső-Vadászi Rákóczi Ferenc Fejedelem és Gróff Székesi Bercsényi Miklós. Minden igaz magyar, hazaszerető és édes országunk régi dicsőséges szabadságát óhajtó, egyházi és világi, nemes és nemtelen, fegyverviselő és otthon lakós igaz magyaroknak Istentűl minden jót kívánunk.

Cseres Tibor: Vérbosszú Bácskában (részletek)

Lehet, hogy e vérbosszúra ingerlő parancsokat Joszip Broz Tito abban a hiszemben terjesztette ki Bácskára, hogy itt a magyarság fegyveresen fog ragaszkodni szülőföldjéhez. Csakhogy a magyar közigazgatás és a magyar fegyveres alakulatok vissza- és elvonulása után nem dördült el puska, s a magyar lakosság ellenállás nélküli beletörődéssel fogadta, viselte az új hatalomváltást.

Vigh Károly: A szlovákiai magyarság kálváriája (66 oldal-70 oldal)

Az ősi magyar koronázó várost, Pozsonyt, annak német és magyar la­kosságát közvetlenül a háború után történelmének legnagyobb tragédiája sújtotta. Ugyanis olyan akcióra került sor Pozsonyban, amelynek a város német és magyar lakossága esett áldozatul. Az történt, hogy 1945. május 5-­én a magyarok lakásaira szlovák katonák törtek. A csomagolásra fél órát adtak, majd 50-100 fős csoportokban áthajtották őket a Duna-hídon Liget­faluba. Hogy milyen helyzetbe kerültek az oda kiűzött magyarok, azt ­egyéb forrásokon kívül - hitelesen bizonyítja dr.

Romsics Ignác: A trianoni békeszerződés (részlet)

A békediktátum értelmében Magyarország területe 325 ezer, illetve - Horvátországot nem számítva - 282 ezer négyzetkilométerről 93 ezer négyzetkilométerre, lakóinak száma pedig 20,8, illetve 18,2 millióról 7,9 millióra csökkent. Közepes méretű európai országból ezzel a térség egyik kisállamává vált Magyarország, amelyet terület szempontjából Lengyelország több mint négyszer, Románia több mint háromszor, a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság közel háromszor és Csehszlovákia másfélszer múlt felül. A legnagyobb területet - 103 ezer négyzetkilométert - Románia kapta több mint ötmillió lakossal.

Raffay Ernő: Erdély 1918-19-ben (részletek a rommán irredenta mozgalom történetéből)

„Volt egy császár (Traján), akinek három fia volt. Mielőtt a három ifjú elment volna a világba, az apa átadott nekik egy keszkenőt; Az egyiknek vöröset (Románia), a másiknak sárgát (Bukovina), a harmadiknak kéket (Erdély). Mind a három egy egészből volt kiszakítva, és azt mondá nekik: amikor ezt a három keszkenőt ismét egy rúdon egyesíteni fogjátok, az én egész birodalmam a tiétek leszen! Rajta, ifjak, e birodalom megalkotására!”

Márai Sándor: Föld, föld... (Részletek:170 oldal-174-ig)­

"Romantikus korszak lehetett, amikor még módja volt a kor­társnak, hogy megértéssel figyelj en az éjszakai kopogtatásra.) Lehet a kegyetlenség "humánus"? . ., A feltevés képtelenül hangzik. De a kegyetlenség, melyet ember személyesen követ el ember ellen, még mindig "emberi kegyetlenség" - van benne meglepetés, irtózat, s van benne a katarzis lehetősége is. Az ember hajlama a kegyetlenségre a változó műveltségi korszakokkal mit sem változott: nincs minősíthetően különböző "ázsiai", nincs "ókori", nincs "újkori" és nincs "európai" kegyetlenség. . .

A magyarok génállománya

A Magyarok génállománya és az "őstörténetek"

Magyarokról mondták

 IBN RUSZTA arab lexikografus és földrajzíró 930 táján írja
"A magyarok turk fajtájúak és vezérük húszezer lovassal vonul harcba... A magyarok országa bővelkedik fákban és vizekben. Sok szántóföldjük van... Ezek a magyarok szemrevaló és szép külsejű emberek, nagy testűek, vagyonosak és szembetűnően gazdagok, amit kereskedelmüknek köszönhetnek. Ruhájuk selyembrokátból való. Fegyvereik ezüsttel és arannyal vannak kiverve és gyönggyel berakottak."

BÖLCS LEO bizánci császár (866-911)