Olvasmányok

II. Rákóczi Ferenc Kiáltványa a keresztény világhoz a szabadságharc okairól és céljáról

A keresztyén világ minden fejedelmeinek és respublikáinak, úgy egyéb akármelly, akárminémű állapotú, betsületű, méltóságú, tisztű és felsőségű rendeknek.


Mi felsővadászi Rákóczi Ferencz, Istennek kegyelmébül fejedelem, Saáros vármegyének főispánnya, mukácsi és makoviczai herceg, Sáros-Pataknak, Tokajnak, Regécnek, Etsednek, Somlyónak, Ledniczének, Szerentsnek, Ónodnak örökös ura.


A' dolognak örök emlékezetire!

Gróg Apponyi Albert beszéde Versaillesben

Igen tisztelt Elnök úr, Uraim!

Csath Magdolna

A lugano-i tanulmány