Országgyűlési

Napirend utáni felszólalás a 75 éve történt 2. bécsi döntésről! (2013. 11. 04.)

A felszólalás szövege:

BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. 1938. november 2-án a bécsi Belvedere-kastélyban hozott határozat értelmében Magyarország visszakapott 12 103 négyzetkilométernyi területet. Visszakerült hazánkhoz Érsekújvár, Léva, Komárom, Losonc, Rimaszombat, valamint Kassa, Munkács és Ungvár. Az ország lakossága 1 millió 30 ezer lakossal gyarapodott. Ezek etnikai megoszlása az alábbi volt: 830 ezer magyar, 140 ezer szlovák, 20 ezer német, 40 ezer rutén, lengyel és egyéb.

Felszólalás T/12911-es számú, A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek és egyes kapcsolódó törvényeknek a nevelőszülői jogviszony és a speciális ellátás átalakításával összefüggő módosításáról . (2013. 11. 04.)

A felszólalás szövege:

BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Akkor tehát még egyszer Rónaszékiné Keresztes Monika képviselő asszonynak: a gyerekek ilyenkor már alszanak, ez kétségtelen és nem is baj, de úgy tűnik, hogy a képviselők is, ugyanis jelenleg körülbelül tízen-tizenketten vagyunk jelen e törvényjavaslat taglalásánál az ülésteremben. Úgyhogy a 263 fős kormánypártból is jelen vannak hárman-négyen a beterjesztők részéről.

Felszólalás aT/12415 számú Magyarország 2014. évi központi költségvetésének általános vitájában. (2013. 10. 29.)

A felszólalás szövege:

BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Az előttem szóló fideszes képviselőtársam elég rendesen rászámolt erre a 2014-es költségvetésre, tizenvalameddig jutott el, kiütéssel győzött, úgy tűnik; én most szeretném ezt a magam részéről kifejteni, hogy mire is gondoltam. Varga László képviselőtársam pedig, a KDNP-s Varga László képviselőtársam azt mondja, hogy ez a realitás és a bizalom költségvetése; Varga Mihály pénzügyminiszter úr pedig azt mondja, hogy ez a rezsicsökkentés költségvetése.

T/10749-es számú, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénynek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról . (2 perces felszólalás, 2013. 09. 11.)

A felszólalás szövege:

BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönettel vettem államtitkár úrnak néhány perce hozzám intézett válaszát, azzal kapcsolatban azonban további két konkrét kérdést szeretnék feltenni. Az egyik az, amit már egyszer kérdeztem, hogy történt-e az előterjesztés előtt a Belügyminisztérium és az EMMI között egyeztetés, különös tekintettel például az életvitelszerű tartózkodás meghatározásánál. Ez az egyik kérdésem.

T/10749, A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénynek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról . (2 perces felszólalás, 2013. 09. 11.)

A felszólalás szövege:

BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Azért voltam kénytelen kétpercest nyomni, mentségemre szolgáljon, mert nem akartam Lukács képviselő úr után kiabálni, mert a Ház rendje ezt nem teszi lehetővé, hogy maradjon már itt, ne menjen már ki.

T/10749-es számú, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénynek (...) a módosításáról a Szociális Bizottság kisebbségi véleménye. (2013. 09. 11.)

A felszólalás szövege:

BARÁTH ZSOLT, az ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottság kisebbségi véleményének ismertetője: Köszönöm, elnök úr. Annak az öt ellenszavazatnak a rövid, kivonatos véleményét fogom most ismertetni önökkel, amit az ellenzéki képviselők a szociális bizottságban összefoglaltak, elmondtak.

Felszólalás a T/11933 számú a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról. (2013. 08. 26.)

BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Eredetileg azzal kezdtem volna ezt a felszólalásomat ehhez az előterjesztéshez, hogy Magyarországon 2013-ban bizonyos adatok szerint több mint 4 millió létminimum alatt élő ember él, és ennek több ezer pedagógus a kárvallottja.

(18.30)

A Szociális bizottság kisebbségi véleményének ismertetése a T/1121 számú a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításávalkapcsolatosan. (2013. 06. 11.)

BARÁTH ZSOLT, az ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottság kisebbségi véleményének ismertetője: Az ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottság ellenzéki képviselői ezt a törvénymódosítást nem találták általános vitára sem alkalmasnak, több olyan aggályt fogalmaztunk meg, illetve kritikát konkrétan, paragrafusokra, pontokra lebontva, ami miatt szerintünk, az ellenzéki képviselők szerint is kegyeletsértő a törvénymódosítás.

Felszólalás a T/11113 számú a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvény részletes vitájában. (III.) (2013. 05. 28)

BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Nem akarok magammal vitatkozni, mással meg nem tudok, mert az utóbbi vitaszakaszokhoz már csak mi, jobbikosok szóltunk hozzá.

Felszólalás a T/11113 számú a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvény részletes vitájában. (II.) (2013. 05. 28)

BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. A harmadik vitaszakaszban a 22., 27., 30. és 35. ajánlási pontokhoz szeretnék hozzászólni.