Országgyűlési

T/7655, Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről.

BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Egy rövid gondolatkísérlet itt a mellettem úton-útfélen hozzászóló szocialista frakciónak. (Simon Gábor: Mondj egy kedveset te is! - Közbeszólások az MSZP padsoraiból.)

H/6995 A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Terve és a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia - mélyszegénység, gyermekszegénység, romák - összhangjáról szóló jelentés elfogadásáról (212. 06. 05.)

BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Megmondom őszintén, hogy régóta várom ezt a vitát, de azért elnézést kell kérnem, hogy halaszthatatlan közfeladatok ellátása miatt a kisebbségi véleményt nem tudtam tolmácsolni. Most viszont elmondom azokat a gondolataimat, amelyekkel készültem erre a jelentéssel és a jelentés elfogadásával kapcsolatos vitára, annál is inkább, mivel próbálok autentikusan hozzászólni és próbálok én is autentikus hangokat keresni.

Napirend utáni felszólalás a trianoni békediktátumra megemlékezve. Címe: Nemzetgyilkossági kísérlet.(2012. 06. 04.)

BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Emlékezzünk, képviselőtársaim, 1920. június 4-ére. Joggal feltételezhető, hogy a Wilson-Clemenceau összjáték célja a magyar nép fizikai megsemmisítése és a magyar államnak a térképről való letörlése volt.

T/6958, Felszólalás a Büntető Törvénykönyvről. (2012. 05. 30.)

BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Ha igaz az a hír, hogy Pintér belügyminiszter úr a csendőrséggel kapcsolatban a Jobbikkal egyeztetne, tehát ha ez nem az álhír kategóriába tartozik, akkor tulajdonképpen meg is spórolhatnánk ezt a jó néhány órás általános, majd részletes vitát, illetve azt az ötszáz oldalt és közel száz módosító javaslatot, amit a kormánypártok és az ellenzék is bead ezzel a Btk.-törvénytervezettel kapcsolatban. De fordítsuk komolyra a szót!

Napirend utáni felszólalás a 2011 májusában beadott Rákóczi emléknap és emlékév ügyében. (2012. május 21.)

BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Elnök Úr! Tisztelt Jelenlévők! Egy olyan példára szeretném felhívni képviselőtársaim figyelmét, amely az ország jelenlegi keserves helyzetében útmutatást, erőt, hitet és erkölcsi mintát is ad annak a harcnak a folytatására, amely az idegen hatalmak érdekeit képviselő globalitás és a Magyarország, Kárpát-medence nevű lokalitás között zajlik azon erőforrások fölötti rendelkezés megszerzéséért, amely ez utóbbi jogos és történelmi tulajdona.

T/6577 A gyermekbarát igazságszolgáltatás megvalósulásához kapcsolódó egyes törvények módosításáról

BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Átolvasva a gyermekbarát igazságszolgáltatás 29 paragrafusát, nekem is az a véleményem - és főleg gyermekvédelmi szempontból közelítve a témához -, mint ahogy Ágh Péter képviselőtársam is utalt már rá, illetve ő is ezzel próbálkozott felszólalásaiban.

Napirend utáni felszólalás: Tiszaeszlár 130 éve....(2012. 04. 03.)

A felszólalás szövege:

BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Arra kérem képviselőtársaimat, hogy a következő percekben emlékezzünk Solymosi Eszterre, ugyanakkor - éppen a rá való emlékezés jegyében - egyben vádat is kell emelnünk azon szellemiség ellen, amely azóta is, 1882 óta is folyamatosan jelen van életünkben és a Kárpát-medencében.

T/6391 Az Országgyűlésről H/6392 A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról

BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Csak a jegyzőkönyv kedvéért a kétpercesem elején szeretném rögzíteni, hogy 23 óra 47 perckor hat kormánypárti, két MSZP-s és tizenegy jobbikos képviselő van jelen és államtitkár úr.

T/6391 Az Országgyűlésről H/6392 A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról

BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Tisztelt Elnök Úr! Tekintettel arra, hogy a kormánypárti képviselők nagy százaléka halaszthatatlan közfeladatot lát el, és a jobbikos frakcióban lévők, mi tulajdonképpen már csak saját magunkkal, ha nem is vitatkozunk, csak beszélgetünk egy kormánypárti beterjesztésről, szimbolikus értelemben, tudom, hogy nincs rá lehetősége, de kérem, hogy napolja el ezt a vitát, és tegye kötelezővé az összes képviselő számára, hogy vegyen részt benne.

T/6320 A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény és a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény mód. (2012. 03. 20.)

BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Néhány gondolatot mondanék még az államtitkári végszó előtt; azt hiszem, én vagyok az utolsó jegyzett felszólaló. Legfeljebb még Gúr képviselőtársam kér egy kétpercest. (Gúr Nándor: Hosszabbat!)