Felszólalás a T/13091-es számú az Egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról. (2012. 11. 27.)

A felszólalás szövege:

BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Megint csak, ugyan nem a késő esti órában, de azért megjegyzem, hogy nappal vagyunk, és a gyermekek védelmével, jogával kapcsolatos jogszabály, illetve törvényjavaslat megalkotásához képest nem tartózkodunk annyian az ülésteremben, ami ezt a témát is akár megilletné. Ez, úgy látszik, most már tendenciózussá kezd válni itt, a magyar parlamentben. Mindig felhívom több jobbikos képviselőtársammal erre a figyelmet, de úgy tűnik, hogy túl kell tenni ezen magunkat.

Az érdemi részre rátérek. Néhány aggályt fogalmazok meg, amire szeretnék most választ kapni az előterjesztőktől. Elsőnek a megelőző pártfogó felügyelő intézményével kapcsolatban, ami egyértelmű, hogy gyermekvédelmi szempontból preventív, tehát a megelőző intézkedéseknek is a megelőzése lenne. Feltettem a bizottságban is azt a kérdést, hogy ez a megelőző pártfogói felügyelet 18 éves korig van hatályosítva vagy lesz érvényesítve, tehát nagykorúvá válás után már nincs erről szó, ez egyértelmű; fiatalkorú és gyerekkorosztályhoz lehet-e ezt úgy valahogy kötni, hogy mondjuk, 12 év alatti, 14 év alatti és 18 év alatti gyerekek tekintetében milyen más szempontok alapján is. Holott azt tudjuk, hogy a kockázatértékelés, ami a környezettanulmánnyal most már együtt fog járni a törvény hatálybalépése után, ott lesznek szempontok, bűnmegelőzési szempontok, amire szintén rákérdeztem, és egyértelmű, teljesen kielégítő választ ott sem kaptam; és akkor még ez összefügg, mármint konkrétan a 10. §, a 68/D. 1. pontja, ami a kockázatértékelés bűnmegelőzési szempontjáról beszél, megítélésem szerint összefügg a 18. § alatti ponttal, 169. §-sal, amivel kiegészül, ami itt a hatálybalépést írja tulajdonképpen, hogy 2014. december 31-ét követően a nyomozó hatóságnak a bűncselekmény vagy a szabálysértési hatóságnak az elzárással is sújtható szabálysértés elkövetéséről beérkezett jelzés alapján rendeli el a megelőző pártfogást. (Sic!)

Mi ezt a hatálybalépést tulajdonképpen nagyon távolinak tekintjük, fogunk is ezzel kapcsolatban javaslatot tenni, ugyanis a jelen lévő Vágó Sebestyén képviselőtársammal - akik mind a ketten dolgoztunk gyermekvédelemben - ezt megbeszéltük azóta, hogy a bűnmegelőzési szempontú kockázatértékelés szempontjait mi körülbelül - hát nem akarok nagyon nagyképűen nyilatkozni, de - pár óra vagy egy-két nap alatt ki tudnánk dolgozni. Tudjuk, hogy nem ránk lesz bízva; de akkor miért kell ennek a hatálybalépésével innentől kezdve 13 hónapot várni, azaz 2014. december 31-ét követően lép ez hatályba. Nagyon távolinak tartjuk ezt az időpontot. Ugye, hangsúlyozom, a gyermekvédelmi, gyermekjogi szempontokat minél előbb hatályba kell léptetni. Semmi különösebb okát nem látjuk ennek a 13 hónap várakozásnak, hogy minél hamarabb érvényesíteni lehessen ezt a megelőző pártfogói felügyeletet.

A másik aggályunk tulajdonképpen arról szólt, hogy a kockázatértékelés során és a környezettanulmány során egyértelmű-e az, habár a törvényjavaslat most írja, hogy hogyan, milyen módon lehet a rendőri segítséget igénybe venni. Hogyha a gyermekjóléti szolgálatnak vagy a hivatásos pártfogónak, vagy a megelőző pártfogónak ki kell menni a terepre, akkor ez egyszerű kommunikációban lebonyolódik-e, hogy mondjuk, a rendőrségnek odaszól az illető dolgozó, szakdolgozó telefonon, így kéri a rendőri segítséget, mondjuk, rendőrjárőri segítséget, vagy van ennek valami adminisztratív előzménye vagy háttere, amiből ugye, az következik ilyenkor, hogy húzódik az egész, vagy előre egyeztetni kell, hogy ezt könnyebben le lehessen játszani? Magyarul, itt arról van szó, biztos, hogy tudja mindenki a jelenlévők közül, hogy a pártfogó fizikai épségét biztosítani kell, mert akár környezettanulmányt, akár kockázatelemzést, amikor felvesz, megcsinál, kerülhet olyan szituációba olyan terepen, hogy arra szükség van. És ezt mindenképpen meg kell előzni, de a dolgoknak a folyamatossá tétele főleg akkor, hogyha akár egy gyermeknek a védelembe vételéről van szó vagy a védelembe vételével kapcsolatos adminisztrációról, akkor, amikor az előzetes pártfogói felügyeletet elrendelik, akkor mindenképpen meg kell gyorsítani ezt a folyamatot, hogy akármelyik intézmény minél hamarabb érvényesülhessen.

Mindent egybevetve ezek az aggályaink, illetve fenntartásaink addig megvannak, amíg választ nem kapunk rá, de még egyszer hangsúlyozom, hogy gyermekvédelmi és gyermekjogi szempontból ez az előterjesztés támogathatónak tűnik részünkről.

Köszönöm a figyelmet. (Taps a Jobbik padsoraiból.)