Napirend előtti felszólalás a szociális munka napja alkalmából. (2013. 11. 12.)

A felszólalás szövege:

BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Államtitkár Úr! Minden év november 12-én azoknak az elesettekért, kirekesztettekért, támogatásra és segítségre szorulókért dolgozó szakembereknek mondunk köszönetet, akik felelősségteljesen, áldozatkészen és nagy szakmai alázattal végzik munkájukat.

A szociális munka egyidős az emberiséggel, hiszen minden közösség gondoskodik az elesettekről, szegényekről, betegekről. Míg sok évszázadon keresztül az egyházak látták el a karitatív munkákat, ma már jórészt az állam feladata a szociális ellátás biztosítása.

A közösség, a társadalom megbecsülésének jeleként ünneplik világszerte november 12-én a szociális munka napját. Hazánkban, ahol az emberek közel egyharmada küszködik olyan problémával, ami szociális kezelést, gondozást igényel, 16 éve köszöntik a szakterület dolgozóit.

Magyarországon az emberek közel egyharmada küszködik olyan problémával, ami valamilyen szociális kezelést, gondozást igényel. Szociális munkásnak lenni jóval több, mint munka; szolgálat ez a szó legnemesebb értelmében. Gyakorlói sajátos tudás birtokosai, akik a támogatást, segítséget igénylők részére a konkrét, azonnali, olykor nélkülözhetetlen segítségen túl konfliktuskezelő, válságmegoldási technikákat, módszereket is átadnak, hogy a mindennapi életben való boldogulást megkönnyítsék. A szegénység elleni küzdelemben gyakran emberfeletti munkát végeznek az utcai szociális munkások, a családsegítők, a hajléktalanszállók és más szociális intézmények munkatársai.

És most idéznék, államtitkár úr, egy levélből, amit néhány napja kaptam egy állampolgártól. "Tisztelt Országgyűlési Képviselő Úr! A szociális szférában dolgozók problémáinak megoldása érdekében szeretném az ön segítségét kérni mint szociális szakpolitikusnak, mert sajnos a 2013. évi szociális munka napja sem hozott változást életünkben. Kétségbeejtő, hogy a közalkalmazotti hierarchia egyébként is megalázó rendszerét még tovább rontja a méltánytalan bértábla. Elkeserítő és méltatlan, hogy a klienseknek, ellátottaknak gyakran magasabb a jövedelmük, mint a velük foglalkozó szakembereknek. A fluktuáció, a kiégés viszonylag magas a segítő szakmában, nagyon nagy szükség lenne az alap- és középfokú, illetve a felsőfokú és nem főiskolai végzettségű dolgozók szakmai, erkölcsi és anyagi megbecsülésére, hiszen ők alkotják a szociális szféra gerincét. Ezért kérem önt, ha politikusként tehet értük valamit, tegye meg." Hát, államtitkár úr, tolmácsoltam a levélíró sorait önnek.

Dátum szerint visszaidéznék néhány kérdést, ami tulajdonképpen ugyanarról szól, és a szociális bizottságban tettem föl Réthelyi, majd Balog miniszter uraknak.

2010. V. hó 28-án kérdeztem: "A nemzeti együttműködés programjának 63. oldaláról idézek egy mondatot, miniszter úr. Az ágazat bérezése alulmúlja még az egészségügyben dolgozókét is. A kérdésből mindjárt kiderül, hogy melyik ágazatról van szó. Terveznek-e béremelést a szociális szférában?"

2011. április 19-én szintén még Réthelyi miniszter úrnak tettem föl a kérdést: "Egy éve, hogy itt találkoztunk a miniszterjelölti meghallgatásán, amikor szintén tettem fel néhány kérdést, az egyikre azonban akkor sem kaptam semmilyen választ, konkrétan, hogy tervezik-e a szociális szférában dolgozók béremelését."

2012. április 19-én. A kérdés így szólt: "Mikor lesz a szociális szférában dolgozó, időnként igen nagy mentális terhelést elszenvedő nevelők, dolgozók bérkompenzációja?"

2012. V. hó 7-én kérdeztem: "A szociális szférában terveznek-e a következő két éven belül bérkompenzációt? Ez nagyon sok ezer, sőt tízezer dolgozót és ellátottat is érint."

Majd 2013. VI. hó 17-én kérdésem így szólt: "A szociális szférában, de beleértve az egészségügyi szolgáltatási rendszert is, lesz-e ebben a ciklusban bérkompenzáció vagy béremelés, tekintettel arra, hogy évek óta ez nagyon mostohagyereke a kormánynak, a mindenkori kormányoknak is mellesleg, tehát 2014-ig lesz-e bérkompenzáció a szociális szférában, vagy 2014-ben kampányfogásként fog ez érvényesülni?"

Tisztelt Államtitkár Úr! A Jobbik november 12-e, a szociális munka napja alkalmából ezúton is szeretné megköszönni a szociális ágazatban dolgozók áldásos tevékenységét, illetve felhívni a kormány figyelmét arra, hogy a bérrendezés, ígéreteik ellenére, még mindig egyre sürgetőbben várat magára. A Jobbik halaszthatatlannak tartja a szociális ágazatban dolgozók bérrendezését, támogatjuk és lehetőségeinkhez mérten elősegítjük követeléseiket, hiszen mind az ágazat dolgozói, mind a magyar társadalom egésze szempontjából tarthatatlan a szociális ágazat (Az elnök csenget.) és dolgozóinak évek óta tartó semmibevétele.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a Jobbik padsoraiból.)